top of page

Politica de Privacitat

Introducció

A etc / etclariera som conscients de la importància i sensibilitat de les dades de caracter personal amb les que treballem. 
Es per aquest motiu que hem desenvolupat aquesta política de privacitat per a que coneguis amb exactitut com tractem les teves dades.
Tot el tractament de dades es regeix per les lleis aplicables tant la LOPD i LSIC com el RGPD europeu, així com d'altres que apliquin.Identificació i responsable del tractament

El propietari del fitxer i responsable del seu tractament es etclariera amb CIF 38834719R i correu electronic etclariera@gmail.comProcedencia i Finalitat de les dades

Totes les dades recollides són facilitades pels usuaris de la web que a través dels diferents formularis ens facin arribar. 
La finalitat de les dades és poder comunicar-nos amb els nostres usuaris així com oferir els serveis oportunament sol·licitats a través de la web.
De la mateixa manera fem servir les dades per elaborar estadístiques i millorar els serveis que oferim.
També treballem amb les dades per mantenir una canal de comunicació i informar dels aspectes importants de etc i les activitats associades tant al campus d'estiu com a l'escola d'hivern.Durada

Les dades recopilades tenen una durada limitada a la finalitat per a la que han estat recopilades. Un cop esgotat aquest plaç són esborrades.
Les dades referents a efectuar comunicacions i estadístiques permaneixen al nostre fitxer fins que l'usuari decideixi esborrar-les.Terceres parts

A etc no compartim cap dada de caracter personal amb terceres parts ni les venem a altres empresses.Drets del usuari

Tot usuari té els següents drets recollits al RGPD europeu:

- Accès:

Tens dret a obtenir informació sobre si s'estan tractant dades teves i de quina manera, així com rebre una copia de les dades que s'estan tractant.

- Rectificació:

Tens dret a la rectificació de les dades que s'estan tractant si aquestes han canviat o ampliat.

- Supresió:

Tens dret a la eliminació inmediata de les dades personals que s'estan tractant

- Limitació del tractament:

Tens dret a limitar el tractament que es fa de les dades personals sempre que es compleixi algun motiu de pes que afecti a aquestes dades.

- Oposició al tractament:

Pot oposarte al tractament de les dades.

- Revocació del consentiment:

En qualsevol moment pots exercir qualsevol dels drets anteriors així com revorcar-los quan ho creguis oportú. Igualment por revocar el consentiment que ens has donat per al tractament de les teves dades.Mesures de Seguretat

A Etc treballarem amb les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per tal de garantir la confidencialitat de les nostres dades així com de la legislació vigent.
Per això vetllarem per a que les dades no siguin extraviades, robades, alterades, tractades o accedides sense autorització.
Responsabilitat del usuari

És responsabilitat del usuari facilitar dades correctes i veraces. És el propi usuari qui es responsabilitza de l'ús i acceptació del tractament que es farà amb aquestes dades quan accedeix a enviarnos-les.Data de publicació 

Etc podrà actualitzar la política de privacitat sempre que sigui necessàri. L'actualització serà publicada tant a la web com comunicada als usuaris si aquesta afecta als consentiments atorgats.

Podeu exercir els vostres drets enviant un e-mail a: etclariera@gmail.com

bottom of page